Management

Wat is de betekenis van management?

Management is het proces om organisatorische doelen te realiseren, uitgevoerd door de personen in een organisatie met een managementfunctie (mensen, processen en middelen).
De juiste mensen met de juiste combinatie van vaardigheden zorgt voor de juiste fundering van een organisatie.

Wat is de taak van het management?

Het is de taak van het management om heldere, meetbare doelen op te stellen voor de onderneming en ook voortdurend te verifiëren of doelstellingen bereikt worden en/of doelstellingen wellicht bijgesteld moeten worden.
Op basis van doelstellingen worden medewerkers aangestuurd.

Wat zijn de 5 taken van een manager?

5 klassieke basisfuncties van de manager

Welke vaardigheden moet een manager hebben?

Welke vormen van management zijn er?

8 soorten managementstijlen