Security

Iedere werknemer heeft behoefte aan een veilige, open werkomgeving. Het kernwoord daarbij is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in de processen en systemen en in de directie. Helaas wordt dat vertrouwen nog te vaak geschaad. Ongewenste intimiteiten, diefstal, vernielingen of pesterijen op de werkvloer – het is slechts een greep uit de praktijkvoorbeelden die we tegenkomen. Vermoedt u dat er sprake is van fraude of niet-integer gedrag?
Wij ondersteunen u graag.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hoewel vermoedens van fraude regelmatig voorkomen, schromen veel organisaties om de hulp van een externe partij in te schakelen. Dat is ook niet zo vreemd. U wilt immers iemand niet ‘zomaar’ beschuldigen. Juist daarom is een onafhankelijk, objectief en discreet onderzoek van groot belang om de feiten boven tafel te krijgen. Met de uitkomsten van het fraudeonderzoek, heeft u voldoende juridische gronden om eventuele vervolgstappen te ondernemen. De ervaring leert ons dat het goed is tijdig een onderzoek in te stellen. Hoe langer u wacht, hoe groter de risico’s en wellicht de schade. Onze experts hebben ruime ervaring in fraude- en integriteitsonderzoek en adviseren u graag over de vervolgstappen.

Hoe gaan we te werk?

Het doel van een fraude- of integriteitsonderzoek is om te achterhalen wat zich heeft afgespeeld, wie erbij betrokken waren en wat de gevolgen hiervan zijn. We starten altijd met een uitgebreid ‘deskonderzoek’, waarbij de informatie van online en offline gegevensdragers onder de loep genomen worden. Vervolgens analyseren en interpreteren we deze gegevens. Tot slot volgen de interviews met getuigen, tipgevers en een mogelijke dader. Aan het eind van het onderzoek ontvangt u een feitenrapportage die u als bewijsmateriaal in juridische procedures kunt gebruiken.

Hieronder een kort overzicht van de onderdelen van een onderzoek:

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de meest moderne technieken. Bovendien werken we volgens de laatste inzichten over het uitvoeren van een forensisch onderzoek.